Είσοδος της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

0

Το 28ο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε και επίσημα, σήμερα Δευτέρα 1 Ιουλίου 2013, η Κροατία. Η ένταξη της Κροατίας έλαβε χώρα μετά από μια δεκαετία διαπραγματεύσεων και προσπαθειών επίτευξης των ευρωπαϊκών προαπαιτούμενων και προδιαγραφών, εκ μέρους του κροατικού κράτους.

Η Κροατία είναι πλέον ισότιμο κράτος-μέλος της Ένωσης, με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, όπως προβλέπονται από τις Συνθήκες της Ένωσης. Από τις εκλογές του περασμένου Απριλίου έχουν ήδη αναδειχθεί οι 12 ευρωβουλευτές που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ έχει ήδη υποδειχθεί και ο Ευρωπαίος Επίτροπος της Κροατίας, ο Neven Mimica.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσόρισε τη νέα είσοδο, ως συμβάλλουσα στη σταθεροποίηση του ευρωπαϊκού σχήματος και στην περαιτέρωανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η εξέλιξη αυτή συνεπάγεται οφέλη για όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές.

Τέλος, ο πρόεδρος της Κροατίας Ivan Josipovic έκανε λόγο για «μια ιστορική μέρα», προϊόν οράματος κι επίμονου αγώνα, η οποία «θα εξασφαλίσει το ευρωπαϊκό μέλλον των νέων γενεών».