ΕK: αυστηρότερα όρια για τα πρότυπα εκπομπών CO2 για αυτοκίνητα

0

Οι ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ αυστηρότερων ορίων για τις εκπομπές CO2 από αυτοκίνητα.

Τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά παράγουν περίπου το 15% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ΕΕ, συμβάλλοντας στην κλιματική αλλαγή. Ο κλάδος των μεταφορών είναι ο μοναδικός κλάδος όπου οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου παραμένουν υψηλότερες από τα επίπεδα του 1990.

Η θέσπιση αυστηρότερων προτύπων εκπομπών από αυτοκίνητα αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα με ορίζοντα το 2030 και στη μείωση του κόστους καυσίμων για τους καταναλωτές.

Η σημερινή πραγματικότητα

Το 2018, ο μέσος όρος εκπομπών CO2 των νέων αυτοκινήτων ανήλθε στα 118,5g CO2/χλμ., σημειώνοντας σταθερή πτώση τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία. Βάσει των ισχυόντων κανόνων, το μέσο καινούργιο αυτοκίνητο δεν πρέπει να εκπέμπει πάνω από 95g/χλμ. έως το 2021.

Παρότι ο αριθμός των ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξάνεται σταθερά, εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 1,5% των νέων ταξινομήσεων.

Τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι μέσες εκπομπές CO2 από τα καταγεγραμμένα στην ΕΕ νέα αυτοκίνητα θα πρέπει να είναι κατά 15% και 30% χαμηλότερες το 2025 και το 2030 αντιστοίχως σε σύγκριση με τα όρια εκπομπών που θα ισχύουν το 2021. Οι νέοι στόχοι εκφράζονται σε ποσοστά επειδή το πρότυπο των 95g/χλμ. θα πρέπει να υπολογιστεί εκ νέου βάσει νέων αυστηρότερων δοκιμών εκπομπών που αντανακλούν πραγματικές συνθήκες οδήγησης.

Κατά τη σύνοδο ολομέλειας, στις 3 Οκτωβρίου, οι ευρωβουλευτές επισήμαναν ότι οι εκπομπές πρέπει να μειωθούν κατά 20% και 40% αντιστοίχως, ενώ το 35% των νέων αυτοκινήτων που θα διατίθενται στην αγορά από το 2030 και μετά πρέπει να είναι ηλεκτρικά ή υβριδικά. Ζήτησαν επίσης τη θέσπιση μέτρων για να διασφαλίσουν την αποτελεσματικότερη μετάβαση της αυτοκινητοβιομηχανίας προς καθαρότερα αυτοκίνητα και την προστασία των θέσεων εργασίας.

Νέοι στόχοι

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη μείωση των ορίων του 2021 για τις εκπομπές CO2 από νέα αυτοκίνητα και ημιφορτηγά κατά 15% από το 2025 και κατά 30% από το 2030.

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν να τεθούν ακόμα υψηλότεροι στόχοι για τη μείωση των εκπομπών CO2 από νέα αυτοκίνητα κατά 37,5% και 31% αντιστοίχως έως το 2030. Οι νέοι κανόνες έλαβαν την έγκριση των ευρωβουλευτών κατά τη δεύτερη σύνοδο ολομέλειας του Μαρτίου, στις 27 Μαρτίου 2019.