ΕΚ: Αλλαγές στη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων της ΕΕ

0

H Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπερψήφισε πρόταση επί του Κανονισμού, για τη μεταρρύθμιση του νομικού καθεστώτος και της χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ιδρυμάτων τους.

Ειδικότερα, ο νέος Κανονισμός για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα,  όπως υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναγνωρίζει ως νομικά πρόσωπα τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ιδρύματά τους, αυτά που σέβονται τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ειδικότερα στον τομέα της διαφάνειας, στους νέους κανόνες ορίζεται ως προϋπόθεση για τη λήψη χρηματοδότησης από ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, η εκλογή ενός τουλάχιστον  ευρωβουλευτή και η μέγιστη δωρεά από φυσικά ή νομικά πρόσωπα αντιστοιχεί σε ποσό μέχρι € 18.000, ενώ τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα πολιτικά τους ιδρύματα θα έχουν την ευκαιρία να μεταφέρουν τα μη χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια στο επόμενο έτος. Επίσης, ο κανονισμός δεν θα προκαλέσει αύξηση στο μερίδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ που διανέμει στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα κι έτσι, το ποσοστό συγχρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ θα παραμείνει αμετάβλητο στο 85 %.

Την ευθύνη της αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τους νέους κανόνες θα έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μια ανεξάρτητη Αρχή, η οποία θα επιλεγεί από τα τρία βασικά θεσμικά όργανα της ΕΕ (Επιτροπή, Κοινοβούλιο, Συμβούλιο). Σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων, η ανεξάρτητη Αρχή θα μπορεί να ζητά τη λήψη διορθωτικών μέτρων, ελλείψει των οποίων θα έχει τη δυνατότητα να επιβάλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων. Θα μπορεί επίσης να προβεί, ως έσχατη λύση, στη διαγραφή κόμματος από το Μητρώο, η οποία θα συνεπάγεται και τον αποκλεισμό του από τη χρηματοδότηση.

Αρμόδια εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συγκεκριμένη πρόταση, είναι η επικεφαλής των ευρωβουλευτών της ΝΔ κα. Μαριέττα Γιαννάκου.

Η σχετική πρόταση θα πρέπει να εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο, ενώ ο εν λόγω Κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2017. Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 539 ψήφους υπέρ, 103 κατά και 20 αποχές.
 

 

Σχόλια