ΕΚ: Δικαιώματα παιδιών: «στοπ» στην εκμετάλλευση, τους υποχρεωτικούς γάμους και την κακοποίηση

0

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά περισσότερες δράσεις για την καταπολέμηση της εμπορίας παιδιών και των καταναγκαστικών γάμων, τονίζοντας τη συμβολή των παιδιών στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Μετά την 30ή επέτειο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού στις 20 Νοεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα, αξιολογώντας τις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα παιδιά και οι νέοι. Το κείμενο εγκρίθηκε με 495 ψήφους υπέρ, 58 κατά και 87 αποχές την Τρίτη.

Ευάλωτα παιδιά, παιδιά που μεταναστεύουν

Οι βουλευτές καταδικάζουν όλες τις μορφές βίας κατά των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των καταναγκαστικών γάμων, του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, της εμπορίας ανθρώπων και της ψυχολογικής βίας, ενώ παροτρύνουν όλες τις χώρες της ΕΕ να εργαστούν για νέες στρατηγικές προκειμένου να εξαλειφθεί η σεξουαλική βία και η κακοποίηση των παιδιών τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου. Καλούν επίσης τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τη νομοθεσία που απαγορεύει τις σωματικές τιμωρίες σε βάρος παιδιών.

Το ΕΚ κάνει έκκληση για την πλήρη εφαρμογή του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των παιδιών-προσφύγων. Πρωταρχικό μέλημα σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά και το προσφυγικό πρέπει να είναι το ύψιστο συμφέρον του παιδιού. Ειδικότερα, η προστασία των παιδιών πρέπει να αποτελεί το κεντρικό κριτήριο των κρατών μελών όταν έχουν να κάνουν με ασυνόδευτα παιδιά, και όχι οι στόχοι της μεταναστευτικής πολιτικής, λέει το κείμενο.

Παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις, ανιθαγένεια, εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς

Ορισμένα παιδιά εξακολουθούν να γεννιούνται χωρίς ιθαγένεια, ακόμη και εντός ΕΕ, και οι ευρωβουλευτές καλούν τις χώρες που αφορά το θέμα να το αντιμετωπίσουν. Τονίζουν επίσης, μεταξύ άλλων, ότι τα παιδιά με αναπηρίες, όσα προέρχονται από άλλες χώρες, τα παιδιά των γονέων ΛΟΑΤΜ, τα παιδιά φυλακισμένων γονέων και τα παιδιά των αποκαλούμενων «ξένων μαχητών» εκτίθενται δυσανάλογα σε διάκριση σε πολλαπλά επίπεδα.

Όσον αφορά τα παιδιά ξένων μαχητών-τρομοκρατών που κρατούνται στη βορειοανατολική Συρία, υπογραμμίζεται στο ψήφισμα ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ οφείλουν να επαναπατρίσουν όλα τα παιδιά Ευρωπαίων πολιτών, λαμβάνοντας υπόψη την ειδική οικογενειακή τους κατάσταση.

Το Κοινοβούλιο καλεί επίσης όλες τις χώρες της ΕΕ να διασφαλίσουν σε όλα τα παιδιά το δικαίωμα σε μια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης σε κατάλληλη ηλικία.

Παιδιά, οι οδηγοί της αλλαγής

Σε πιο θετικό κλίμα, το ψήφισμα τονίζει τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα παιδιά στη διαμόρφωση της πολιτικής ατζέντας, όπως φάνηκε στην πρόσφατη κινητοποίηση κατά της κλιματικής αλλαγής. Τέλος, το ΕΚ καλεί όλες τις χώρες που δεν έχουν ακόμη επικυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τα πρόσθετα πρωτόκολλά της να το κάνουν επειγόντως.

Σχετικές πληροφορίες

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι πλέον η πιο ευρέως επικυρωμένη συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ιστορία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργάνωσε στις 20 Νοεμβρίου μια διάσκεψη υψηλού επιπέδου για την επέτειο της 30ής επετείου της, στην οποία συμμετείχε, μεταξύ άλλων, η Βασίλισσα των Βέλγων.

Σχόλια