Ε.Κ: Εγκρίθηκε ο μηχανισμός εποπτείας των ευρωπαϊκών τραπεζών

0

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τελικώς τη δημιουργία μηχανισμού ελέγχου και εποπτείας των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών και τραπεζικών ιδρυμάτων.

Πρόκειται για τη σύσταση μιας νέας, κεντρικής εποπτικής αρχής, η λειτουργία της οποίας θα υποστηρίζεται και θα ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Η Αρχή θα έχει αρμοδιότητα εποπτείας των 6.000 τραπεζικών ιδρυμάτων, των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι αποφάσεις της θα πρέπει να λαμβάνουν την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Πρόκειται για ικανοποίηση πάγιου ευρωπαϊκού αιτήματος και για το πρώτο στάδιο της πολυσυζητημένης τραπεζικής ενοποίησης της Ευρώπης. Ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Mario Draghi χαιρέτισε τη έγκριση της σύστασης της Αρχής από το Ευρωκοινοβούλιο δηλώνοντας χαρακτηριστικά, ότι « Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί το πρώτο βήμα προς τη δημιουργία μίας τραπεζικής ένωσης». Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jose Manuel Barroso, σχολίασε ότι, « Ο εν λόγω εποπτικός μηχανισμός είναι ακρογωνιαίος λίθος για μία βαθύτερη οικονομική και νομισματική ένωση», προσθέτοντας ότι, «η προσοχή μας πλέον πρέπει να στραφεί επειγόντως στον μηχανισμό εκκαθάρισης των τραπεζών».
 

Σχόλια