ΕΚ: Υπέρ της ποινικοποίησης της υποκίνησης τρομοκρατικών πράξεων

0

Η υποκίνηση για τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος θα πρέπει να αποτελέσει ποινικό αδίκημα, υπογράμμισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε έκθεση διαβούλευσης.
Παράλληλα, όμως, υιοθέτησε τροπολογίες, βάσει των οποίων η καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν θα γίνει εις βάρος της ελευθερίας της έκφρασης. Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές κατέστησαν αυστηρότερες τις διατάξεις σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της συνεργασίας των κρατών μελών για ποινικές υποθέσεις.

Υιοθετώντας την έκθεση της Ροζελίν Λεφρανσουά , οι ευρωβουλευτές ζήτησαν την ποινικοποίηση της “”υποκίνησης”” (και όχι της “”πρόκλησης””, όπως αναφέρεται στην πρόταση της Επιτροπής) για τέλεση τρομοκρατικής πράξης. Συμφώνησαν πάντως με την Κομισιόν σε ό,τι αφορά την ποινικοποίηση της στρατολόγησης και εκπαίδευσης τρομοκρατών.

Για τους ευρωβουλευτές, ωστόσο, η νέα νομοθεσία δεν θα πρέπει να μειώσει ή να εμποδίσει θεμελιώδη δικαιώματα ή ελευθερίες, όπως η ελευθερία έκφρασης, του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι, η ελευθερία του Τύπου και η ελευθερία έκφρασης των άλλων μέσων ενημέρωσης καθώς και το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής.

Δεν θα πρέπει επίσης να οδηγήσει στη μείωση ή τον περιορισμό της διάδοσης πληροφοριών για επιστημονικούς, ακαδημαϊκούς ή ενημερωτικούς σκοπούς, της έκφρασης ριζοσπαστικών, επικριτικών ή αντιφατικών απόψεων στη δημόσια συζήτηση για ευαίσθητα πολιτικά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας.

Υιοθετώντας, τέλος, την έκθεση της Μαρτίν Ρουρ, το ευρωκοινοβούλιο ζήτησε η απόφαση-πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας των κρατών μελών σε ποινικές υποθέσεις, να καλύπτει όχι μόνο τις ανταλλαγές δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών, όπως θέλει το Συμβούλιο, αλλά και τα δεδομένα που επεξεργάζεται κάθε κράτος μέλος στο εσωτερικό του.

Σχόλια