Έκθεση για τη βελτίωση της αστυνομικής συνεργασίας των κρατών μελών σε καταστάσεις κρίσης

0

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε έκθεση για τη βελτίωση της συνεργασίας των ειδικών μονάδων επέμβασης των κρατών μελών σε καταστάσεις κρίσης.

Την πρόταση για την έγκριση από την ΕΕ μιας σχετικής απόφασης υπέβαλε η αυστριακή κυβέρνηση ενόψει της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου.

Στην έκθεση, που εισηγείται ο ευρωβουλευτής Αρμάντο Φράνκα γίνεται λόγος για ενίσχυση της αστυνομικής συνδρομής μεταξύ κρατών μελών μέσω ειδικών μονάδων επέμβασης σε καταστάσεις κρίσης.

Ως τέτοιες νοούνται ανθρωπογενείς καταστάσεις που «εγείρουν βάσιμες υποψίες ότι έχει διαπραχθεί, διαπράττεται ή πρόκειται να διαπραχθεί εγκληματική πράξη ή οποία συνιστά σοβαρή απειλή κατά προσώπων, ιδιοκτησίας, υποδομών ή οργανισμών του κράτους μέλους».

Σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, η εν λόγω συνδρομή θα παρέχεται μετά την υποβολή αιτήματος από το κράτος μέλος που την επιθυμεί, εκθέτοντας τη φύση της καθώς και την επιχειρησιακή αναγκαιότητά της.

Βάσει της έκθεσης, το αιτούν κράτος μέλος θα επωμίζεται το επιχειρησιακό κόστος που προκύπτει από τις ειδικές μονάδες επέμβασης του κράτους μέλους στο οποίο υποβλήθηκε το αίτημα, συμπεριλαμβανομένου του κόστους μεταφοράς, στέγασης και διατροφής, εκτός αν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη συμφωνήσουν διαφορετικά.

Τέλος, προς ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών να προβλέπουν και να ανταποκρίνονται σε τέτοιες καταστάσεις κρίσης, και ιδίως σε τρομοκρατικές επιθέσεις, οι ευρωβουλευτές θεωρούν ότι οι ειδικές μονάδες επέμβασης θα πρέπει να συνέρχονται τακτικά και να οργανώνουν κοινές ασκήσεις, ούτως ώστε να επωφελούνται της αμοιβαίας πείρας τους.

Σχόλια