Έκθεση GRECO: Διαφθορά σε Δικαστές, Εισαγγελείς και μέλη του κοινοβουλίου στο Μαυροβούνιο

0

 

H Ομάδα Κρατών του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της Διαφθοράς (GRECO) δημοσίευσε εχθές (26.08.2015), την έκθεση του τέταρτου γύρου αξιολόγησης του Μαυροβουνίου . Η έκθεση επικεντρώνεται στην πρόληψη της διαφθοράς σε μέλη του κοινοβουλίου, σε δικαστές και εισαγγελείς.

Σύμφωνα με την έκθεση της, η GRECO προτρέπει το νομοθέτη καθώς και το δικαστικό σώμα του Μαυροβουνίου να εντείνουν τα μέτρα κατά της διαφθοράς, καθιστώντας, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικότερες τις προβλεπόμενες ποινές για τις περιπτώσεις παράβασης καθήκοντος. Παράλληλα, το Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου, καλείται να εφαρμόσει την πρόσφατη έκδοση του Κώδικα Συμπεριφοράς, κατά τρόπο αξιόπιστο και συνεπή.

Όπως προκύπτει στην έκθεσή της η GRECO, προτείνει επίσης, την ενίσχυση της διαφάνειας, της ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας και του επαγγελματισμού των Δικαστών και των Εισαγγελέων της χώρας. Επίσης, διατυπώνονται αμφιβολίες αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των διαθέσιμων μηχανισμών λογοδοσίας στο δικαστικό σώμα.

Παράλληλα, η GRECO αναγνωρίζει τα θετικά βήματα που έχουν γίνει από το Μαυροβούνιο κατά τα τελευταία χρόνια, ώστε να τηρήσει τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της στο Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς και των απαιτήσεων για την ένταξή του στην ΕΕ.
 

Σχόλια