Έκθεση GRECO: Διαφθορά στις τάξεις των Δικαστών και Εισαγγελέων στο Βέλγιο

0

Η Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO), σε έκθεσή της για το Βέλγιο, αναφέρεται στην διαφθορά που υπάρχει στο κοινοβούλιο της χώρας και στις τάξεις δικαστών και εισαγγελέων και καλεί τις βελγικές αρχές να να λάβουν πιο αποτελεσματικά μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας στους συγκεκριμένους χώρους.

Ειδικότερα, η GRECO επισημαίνει ότι το ρυθμιστικό σύστημα, που καθιερώθηκε από τις βελγικές αρχές για την υποχρέωση των βουλευτών να δηλώνουν τις δωρεές που λαμβάνουν, τα πλήρη περιουσιακά τους στοιχεία και τις άλλες αμειβόμενες θέσεις που ενδεχομένως κατέχουν, δεν είναι αρκετά αποτελεσματικό καθώς οι δηλώσεις αυτές δεν είναι εύκολα προσβάσιμες από τους πολίτες.

Για το βελγικό δικαστικό σύστημα η GRECO επισημαίνει ότι, ναι μεν το σύστημα μπορεί να θεωρηθεί ανεξάρτητο και αποκεντρωμένο, αλλά δεν υπάρχει κεντρικός έλεγχος για την αξιολόγηση της λειτουργίας των δικαστηρίων στη χώρα.

Στην έκθεση τονίζεται ότι η οργάνωση του συστήματος της διοικητικής δικαιοσύνης στο Βέλγιο, δεν έχει μέχρι στιγμής οριστικοποιηθεί, ενώ δεν έχουν ληφθεί εκείνα τα μέτρα που θα απέτρεπαν τα κρούσματα διαφθοράς από τους Δικαστικούς και Εισαγγελικούς λειτουργούς.

Η Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης, συστήνει την αναθεώρηση του συστήματος των δηλώσεων «πόθεν έσχες» των βουλευτών προκειμένου, όπως τονίζει, να συμπεριλαμβάνονται σ` αυτές, το εισόδημα και η εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων των βουλευτών.

 

Σχόλια