Έκθεση του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών για την θρησκευτική ελευθερία

0

Την ετήσια έκθεσή του για την θρησκευτική ελευθερία έδωσε στη δημοσιότητα την Δευτέρα το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών (US Department of State). Σε αυτήν (International Religious Freedom Report for 2011) καταγράφονται σε διεθνές επίπεδο, η στάση των κρατών ως προς την θρησκευτική ελευθερία καθώς και οι τυχόν ρυθμιστικές παρεμβάσεις τους με τις οποίες περιστέλλεται η άσκηση του εν λόγω θεμελιώδους δικαιώματος.
Συγκεκριμένα, η Έκθεση του 2011 εστιάζει ιδιαιτέρως στην αυξανόμενη τάση αντισημιτισμού αλλά και στην προσβολή δικαιωμάτων θρησκευτικών μειονοτήτων, όπως των Χριστιανών στην Αίγυπτο, των Σούφι στο Ιράν, των Θιβετιανών Βουδιστών και των Μουσουλμάνων στην Κίνα. Όσον αφορά τις θρησκευτικές μειονότητες, η προσβολή των δικαιωμάτων τους συνδέεται στην έκθεση με τις ανακατατάξεις που έχουν λάβει χώρα σε δημογραφικό και πολιτικό επίπεδο. Για παράδειγμα στην περίπτωση της Αιγύπτου επισημαίνεται η παράλειψη της μεταβατικής κυβέρνησης να ανακόψει το κύμα βίας κατά των Κοπτών Χριστιανών.
Αρνητικές είναι και οι επισημάνσεις που αφορούν στη θρησκευτική ανεκτικότητα στον ευρωπαϊκό χώρο. Παρότι τα ευρωπαϊκά κράτη λόγω των πληθυσμιακών μετακινήσεων εμφανίζουν μεγάλη φυλετική και θρησκευτική ποικιλομορφία στο εσωτερικό, καταγράφονται αυξημένα κρούσματα ρατσισμού, ξενοφοβίας, αντισημιτισμού και αντιμουσουλμανισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους νόμους που περιορίζουν την δυνατότητα ιδιαίτερης ενδυμασίας των μουσουλμάνων σε Βέλγιο και Γαλλία, αλλά και το αυστηρό καθεστώς που ενέκρινε η Βουλή της Ουγγαρίας για την αναγνώριση των θρησκευτικών κοινοτήτων.
 

Σχόλια