Έκκληση για άμεση εφαρμογή της οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών

0

Δριμεία κριτική άσκησε το ευρωκοινοβούλιο για την μη ικανοποιητική εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια της ΕΕ.

Μόνο η Κύπρος, η Ελλάδα, η Φινλανδία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Πορτογαλία και η Ισπανία εφαρμόζουν ικανοποιητικά τις διατάξεις της οδηγίας, αναφέρουν οι ευρωβουλευτές.

Υιοθετώντας την έκθεση της ευρωβουλευτή Αντίνα Βαλεάν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να κινήσει διαδικασίες κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με το γράμμα και το πνεύμα της οδηγίας (2004/38/EΚ).

Στην έκθεση της Ρουμάνας πολιτικού οι ευρωβουλευτές επεσήμαναν δύο, κυρίως, παραβιάσεις της εν λόγω οδηγίας. Αυτές αφορούν το δικαίωμα εισόδου και διαμονής των μελών της οικογένειας που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και την υποχρέωση που επιβάλλεται στους πολίτες της Ένωσης να υποβάλλουν, μαζί με τις αιτήσεις τους για άδεια διαμονής, επιπλέον έγγραφα, όπως άδειες εργασίας και αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτουν ικανοποιητική στέγαση.

“Οι υπήκοοι ορισμένων κρατών μελών και μέλη εθνοτικών κοινοτήτων προφανώς στοχοποιούνται σε ορισμένα κράτη μέλη”, τόνισαν ακόμη οι ευρωβουλευτές. Για το λόγο αυτό, κάλεσαν την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξουν, είτε στην πράξη είτε στη νομοθεσία, διακρίσεις λόγω εθνικότητας, φυλής ή εθνοτικής καταγωγής.

Σχόλια