Έκκληση του Ευρωκοινοβουλίου για μέτρα κατά των διακρίσεων εις βάρος των Ρομά

0

Την πεποίθηση ότι οι Ρομά υφίστανται διακρίσεις εξέφρασε με ψήφισμά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ζήτησε την κοινωνική ένταξη των Ρομά προτείνοντας μέτρα σχετικά με την στέγαση, την υγεία, την εκπαίδευση και την εργασία.

Να σημειωθεί ότι από τα 12 έως 15 εκατομμύρια Ρομά που ζουν στην Ευρώπη, περίπου 10 εκατομμύρια ζουν στην ΕΕ. Η πλειοψηφία αυτών έγιναν πολίτες της ΕΕ μετά τις διευρύνσεις του 2004 και του 2007.

Το φαινόμενο της αθιγγανοφοβίας και της ξενοφοβίας έναντι των Ρομά εξακολουθεί να είναι ευρέως διαδεδομένο στην Ευρώπη και να προάγεται από εξτρεμιστές, προειδοποιούν οι ευρωβουλευτές μέσω μιας έκθεσης που υιοθέτησαν με 510 ψήφους υπέρ, 36 κατά και 67 αποχές.

Αναγνωρίζοντας την έλλειψη προόδου στον τομέα της καταπολέμησης των φυλετικών διακρίσεων κατά των Ρομά, η έκθεση υπενθυμίζει ότι όλες οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες έχουν δεσμευθεί, κατά τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων και της ένταξης, στη βελτίωση της ενσωμάτωσης των κοινοτήτων των Ρομά.
Στο πλαίσιο αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει μια αξιολόγηση της υλοποίησης των σχετικών δεσμεύσεων, αλλά και της παρούσας κατάστασης των Ρομά σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Το Κοινοβούλιο τονίζει επίσης ότι το ολοκαύτωμα των Ρομά αξίζει πλήρους αναγνωρίσεως σε βαθμό ανάλογο με τη βαρύτητα των εγκλημάτων των Ναζί, και μεταξύ άλλων ζητεί να απομακρυνθεί το χοιροστάσιο που λειτουργεί στη θέση του πρώην στρατοπέδου συγκεντρώσεως στο Lety (Δημοκρατία της Τσεχίας) και να αναγερθεί μνημείο προς τιμήν των θυμάτων των διωγμών.

Σχόλια