Έκκληση του ΟΗΕ για προστασία των δικηγόρων

0

Τα τελευταία χρόνια στην συγκεκριμένη χώρα της Λατινικής Αμερικής, πολλοί δικηγόροι ασχολούμενοι με υποθέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχουν γίνει στόχος επιθέσεων, ακόμα και θανατηφόρων. Πρόσφατο παράδειγμα, δύο δικηγόροι που βρήκαν το θάνατο κατόπιν απειλών που είχαν δεχθεί για τη ζωή τους.

Τέτοια φαινόμενα είναι δείγμα της μετέωρης κατάστασης που επικρατεί στη χώρα όσον αφορά στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν είναι μεμονωμένα, όπως ανέφερε η Ύπατη Αρμοστής. Οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προερχόμενοι τόσο από το χώρο της δικαιοσύνης, όσο και από το χώρο της ενημέρωσης, έχουν γίνει στόχος και σε άλλες χώρες της υφηλίου, χαρακτηριστικό παράδειγμα των οποίων αποτελούν οι Φιλιππίνες και το Ιράν, χώρες όπου η ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασίας τους κρίνεται επιτακτική.

Σχόλια