Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0

 

Κατόπιν της μερικής ανανεώσεως των μελών του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης1 , ο Marc Jaeger, Πρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 17 Σεπτεμβρίου 2007, εξελέγη από τους δικαστές του δικαιοδοτικού αυτού οργάνου για τέταρτη θητεία, για την περίοδο από τις 20 Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2019.

Ο Marc van der Woude, δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 13 Σεπτεμβρίου 2010, εξελέγη από τα μέλη του οργάνου αυτού αντιπρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου για την περίοδο από 20 Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι 31 Αυγούστου 2019.

 

Βιογραφικό του Marc Jaeger

Γεννήθηκε το 1954· πτυχιούχος νομικής του Πανεπιστημίου Robert Schuman του Στρασβούργου· σπουδές στο Κολλέγιο της Ευρώπης· δικηγόρος Λουξεμβούργου (1981)· δικαστικός ακόλουθος υπό τον Γενικό Εισαγγελέα του Λουξεμβούργου· δικαστής στο Tribunal d’arrondissement de Luxembourg (1984)· εισηγητής σε γραφείο δικαστή του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1986-1996)· πρόεδρος του Διεθνούς Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου του Λουξεμβούργου (IUIL)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 11 Ιουλίου 1996· Πρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου από τις 17 Σεπτεμβρίου 2007.

Βιογραφικό του Marc van der Woude

Γεννήθηκε το 1960· πτυχιούχος Νομικής (πανεπιστήμιο του Groningen, 1983)· σπουδές στο Κολέγιο της Ευρώπης (1983-1984)· βοηθός στο Κολέγιο της Ευρώπης (1984-1986)· εντεταλμένος διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο του Leiden (1986-1987)· εισηγητής στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1987-1989)· εισηγητής σε γραφείο δικαστή στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1989-1992)· πολιτικός συντονιστής στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1992-1993)· μέλος της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1993-1995)· δικηγόρος Βρυξελλών από το 1995· καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Erasmus του Rotterdam από το 2000· συντάκτης πολυάριθμων δημοσιεύσεων· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 13 Σεπτεμβρίου 2010· αντιπρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου από τις 20 Σεπτεμβρίου 2016.