Εκλογή των προέδρων των τμημάτων του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0

Κατόπιν της εκλογής του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τρία έτη, οι δικαστές του Γενικού Δικαστηρίου εξέλεξαν, στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, του προέδρους των τμημάτων του.

Για την περίοδο από τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 έως τις 31 Αυγούστου 2022 θα προεδρεύουν των δέκα τμημάτων του Γενικού Δικαστηρίου οι:

– Heikki Kanninen
– Vesna Tomljenović
– Anthony Michael Collins
– Stéphane Gervasoni
– Dean Spielmann
– Άννα Μαρκουλλή
– Ricardo da Silva Passos
– Jesper Svenningsen
– Maria José Costeira
– Alexander Kornezov