Εκλογή των προέδρων των τμημάτων του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0

 

Κατόπιν της εκλογής του Προέδρου1 και του αντιπροέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης2 για περίοδο τριών ετών, οι δικαστές του Γενικού Δικαστηρίου εξέλεξαν μεταξύ τους, στις 21 Σεπτεμβρίου 2016, τους προέδρους των τμημάτων.

Έτσι, εξελέγησαν ως πρόεδροι των τμημάτων για την περίοδο από τις 21 Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2019 οι:

– Irena Pelikánová – Miro Prek – Sten Frimodt Nielsen – Heikki Kanninen – Δημήτριος Γρατσίας – Guido Berardis – Vesna Tomljenović – Anthony Michael Collins – Stéphane Gervasoni