ΕΚΤ: Χορήγηση δανείων 40 δισ. για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

0

Tη xορήγηση φθηνών, χαμηλότοκων δανείων τετραετούς διάρκειας, ύψους 40 δισ. ευρώ, για την ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της νότιας Ευρώπης, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι.

Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της ΕΚΤ είναι να τροφοδοτήσει με πιστώσεις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, αποσκοπώντας στην αναθέρμανση της οικονομίας και έτσι θα σταματήσει και η μεγάλη πτώση τιμών, που τροφοδοτεί τον φόβο του αποπληθωρισμού στην Ευρώπη.

Ο Ιταλός πρόεδρος της ΕΚΤ, δήλωσε επίσης, ότι θα εξεταστεί η δυνατότητα αγοράς από τις τράπεζες τιτλοποιημένων δανείων προς επιχειρήσεις εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα, έτσι ώστε να τους δώσει πρόσθετη ρευστότητα, για να χορηγήσουν δάνεια.

Βέβαια το νέο πρόγραμμα δεν αφορά μόνο χώρες της νότιας Ευρώπης, καθώς θα μπορούν να συμμετάσχουν και τράπεζες εκτός των χωρών αυτών, αλλά με ειδικούς όρους, που μένει να καθοριστούν, ενώ σημειώνεται ότι από τη ρύθμιση θα εξαιρεθούν τα στεγαστικά δάνεια.

Αξίζει να σημειωθεί,ότι πριν από 2,5 χρόνια ο Μάριο Ντράγκι διέθεσε στις τράπεζες μακροπρόθεσμα δάνεια (LTRO), διαρκείας τριών ετών, ύψους ενός τρισ. ευρώ, μεγάλο μέρος των οποίων έχει επιστραφεί.

Σχόλια