Ελάφρυνση του φόρτου εργασίας του ΕΔΔΑ ζητά το Συμβούλιο της Ευρώπης

0

Σύμφωνα με δελτίου τύπου του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα 47 κράτη-μέλη συμφώνησαν κατ’ αρχήν να αναμορφώσουν το θεσμό του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), για να γίνει πιο εύρυθμη και αποτελεσματική η λειτουργία του. Προβληματισμό στο Συμβούλιο προκαλεί ιδίως ο φόρτος εργασίας του δικαστηρίου.

«Το κύριο πρόβλημα του δικαστηρίου ήταν, και θα συνεχίσει να είναι, ο μεγάλος όγκος των υποθέσεων που χειρίζεται. Ελπίζουμε ότι η διακήρυξη του Συμβουλίου θα θέσει τις βάσεις για την αντιμετώπιση αυτής της απαράδεκτης κατάστασης», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΔΔΑ, δικαστής Nicolas Bratza. Πρόσθεσε δε, ότι κριτήριο για κάθε προτεινόμενη τροποποίηση των ρυθμίσεων που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία του δικαστηρίου θα είναι το κατά πόσον διευκολύνεται το δικαστήριο στην εκτέλεση του δικαιοδοτικού του έργου.

Στόχος του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι να ελαφρύνει τον όγκο υποθέσεων που χειρίζεται κάθε χρόνο το δικαστήριο και να βελτιώσει τον τρόπο διαλογής παραδεκτών και απαράδεκτων προσφυγών. Υπολογίζεται ότι μέχρι και το 90 τοις εκατό των χιλιάδων προσφυγών που λαμβάνει κάθε χρόνο το ΕΔΔΑ είναι απαράδεκτες. Μερικές από τις προτάσεις που εξετάζει το Συμβούλιο είναι η σύντμηση της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ενώπιον του ΕΔΔΑ από έξι σε τέσσερις μήνες μετά την απόφαση του εθνικού δικαστηρίου, η πιο τυπική και αυστηρή ερμηνεία της προϋπόθεσης προηγούμενης εξάντλησης άσκησης ενδίκων μέσων πριν την προσφυγή, η ενίσχυση του δικαστηρίου με χρηματικούς πόρους και ανθρώπινο προσωπικό για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεών του. Η διάσκεψη του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις αλλαγές στο ΕΔΔΑ γίνεται στο Μπράιτον της Μεγάλης Βρετανίας, δεδομένου ότι η Βρετανία έχει την προεδρία αυτή την περίοδο.

 

Σχόλια