Ελβετία: πιό αυστηροί οι κανονισμοί λειτουργίας των τραπεζών

0

Την εφαρμογή ακόμη πιο αυστηρών κανονισμών για τις ελβετικές τράπεζες αποφάσισε η ελβετική κυβέρνηση. Στο εξής οι θεωρούμενες ως πιό σημαντικές ελβετικές τράπεζες θα πρέπει να συμμορφωθούν προς τις νέες, πιό αυστηρές οικονομικές απαιτήσεις ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τυχόν μελλοντικές κρίσεις. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κεντρικού Ομοσπονδιακού Συμβούλίου, τα μέτρα σκοπό έχουν «να αντιμετωπίσουν τους συστημικούς κινδύνους που απορρέουν από τις μεγάλες τράπεζες» UBS και Credit Suisse, τονίζει. Το κείμενο που έχει εγκρίνει η κυβέρνηση και διαβιβάσθηκε στο Κοινοβούλιο, είναι δυνατόν να τεθεί σε ισχύ «το νωρίτερο στις αρχές του 2012», σύμφωνα με το ανακοινωθέν.

Σχόλια