Έλεγχος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην αύξηση μισθών των υπαλλήλων της ΕΕ

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αμφισβήτησε τη μισθολογική αύξηση που δόθηκε το 2011 στους υπαλλήλους της ΕΕ, κρίνοντας πως θα έπρεπε να είχε ληφθεί υπόψη η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης στην Ευρώπη.

Στην απόφασή του, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υποστηρίζει πως το Συμβούλιο, το οποίο εκπροσωπεί τα κράτη-μέλη, είχε το δικαίωμα να απορρίψει την πρόταση αύξησης των μισθών των ευρωπαίων υπαλλήλων που είχε υποβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το Συμβούλιο είχε απορρίψει την πρόταση της Επιτροπής για αύξηση των μισθών και συντάξεων, των περίπου 55.000 υπαλλήλων της ΕΕ, κατά 1,7% από την 1η Ιουλίου 2011 και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είχε κληθεί να λύσει τη διένεξη μεταξύ των δύο ευρωπαϊκών θεσμών.

Συνολικά οι μισθοί των 55.000 υπαλλήλων της ΕΕ (όλων των θεσμών της) αντιπροσωπεύουν το 3% του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Από το Νοέμβριο του 2011, η Επιτροπή πρότεινε μια μεταρρύθμιση του καθεστώτος των υπαλλήλων της ΕΕ. Μεταξύ των κύριων μέτρων της μεταρρύθμισης αυτής είναι η πρόταση να μειωθεί κατά 5% το δυναμικό ως το 2017 και να αυξηθούν σε 40 οι ώρες της εργασίας την εβδομάδα. Η συντάξιμη ηλικία θα αυξηθεί από τα 63 στα 65 χρόνια.

Σχόλια