Έληξε η τρίμηνη αμνηστία στην Ισπανία για χιλιάδες παράνομους μετανάστες

0

Χιλιάδες παράνομοι μετανάστες στην Ισπανία δημιούργησαν ουρές έξω από τα 193 αρμόδια κυβερνητικά γραφεία σε όλη τη χώρα, προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις νομιμοποίησης, καθώς μέσα στο Σαββατοκύριακο έληξε η τρίμηνη αμνηστία που τους είχε παρασχεθεί από την Πολιτεία.

Η κυβέρνηση της Ισπανίας υποστηρίζει ότι με το συγκεκριμένο μέτρο αντιμετωπίζεται καλύτερα το ζήτημα των μεταναστών, ενώ εξασφαλίζεται η νομική προστασία τους. Πάντως, η αμνηστία που δόθηκε κατακρίθηκε από ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που φοβούνται ότι με τον τρόπο αυτό η Ισπανία θα αποτελέσει τόπο διαφυγής για τους παράνομους μετανάστες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου 40.000 μετανάστες έτρεξαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή το βράδι του Σαββάτου, οπότε και έληγε η προθεσμία, προκειμένου να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων ποινικό μητρώο και έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν τουλάχιστον εξάμηνη εγκατάσταση και τουλάχιστον εξάμηνη εργασία στην χώρα. Το Υπουργείο Εργασίας υπολογίζει τους αιτούντες στους 700.000.

Σχόλια