Εμμένει η Αυστραλία στην αυστηρή αντικαπνιστική νομοθεσία

0

Συγκεκριμένα, οι εν λόγω καπνοβιομηχανίες αντιτίθενται στην υποχρεωτική χρήση των αυστηρώς προκαθορισμένων προδιαγραφών σήμανσης ως προς το μέγεθος, το χρώμα, το σχήμα και άλλα χαρακτηριστικά της συσκευασίας πώλησης προϊόντων καπνού αλλά και στην υποχρεωτική αναγραφή πληροφοριών σχετικά με τις αρνητικές επιδράσεις των τελευταίων στην υγεία των καταναλωτών.

Σύμφωνα με τις προσφεύγουσες, οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις προσβάλλουν ευθέως δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας των καπνοβιομηχανιών. Το Δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς των καπνοβιομηχανιών, με την αιτιολογία ότι ο ως άνω νόμος δεν έχει αντικείμενο περιουσιακής φύσης δικαιώματα των καπνοβιομηχανιών, ως εκ τούτου δεν είναι δυνατό να κριθεί υπό αυτό το πρίσμα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ανάλογη νομοθεσία γίνεται αντικείμενο αντιπαραθέσεων μεταξύ κράτους και καπνοβιομηχανιών. Αντίστοιχα παραδείγματα έχουν παρατηρηθεί κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τα δικαστήρια να κρίνουν άλλοτε υπέρ των βιομηχανιών και άλλοτε υπέρ της διατήρησης των αυστηρών διατάξεων.