Εμπόδιο στις νέες ταυτότητες η Βουλή των Λόρδων

0

Η Βουλή των Λόρδων ήγειρε χθες εμπόδια στο δρομολογημένο νομοσχέδιο της βρετανικής κυβέρνησης για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων, αξιώνοντας να δημοσιευθεί πρώτα το κόστος του συνολικού προγράμματος.

Σχόλια