Εν αναμονή της αποφάσεως για την έφεση της Novartis κατά της Ινδίας

0

Έφεση άσκησε η πολυεθνική φαρμακευτική εταιρεία εταιρίας Novartis AG εναντίον της ινδικής κυβέρνησης, διότι επιτρέπει την πώληση γενόσημων φαρμάκων (φθηνών αντιγράφων ακριβών φαρμάκων).

Ο νόμος, που ισχύει στην Ινδία, εναντίον του οποίου στρέφεται η πολυεθνική εταιρεία, απαγορεύει την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών για ήσσονος σημασίας βελτιώσεις σε γνωστά μόρια, γεγονός που έχει καταστήσει την Ινδία πηγή φθηνών αντιγράφων φαρμάκων.

Το δικαστήριο της νότιας Ινδίας επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του επί της εφέσεως, ωστόσο μη κυβερνητικές οργανώσεις εκφράζουν ανησυχίες για το ενδεχόμενο οι φτωχοί κάτοικοι αναπτυσσόμενων χωρών να χάσουν την όποια πρόσβαση είχαν σε προσιτά φάρμακα εάν η Νοvartis καταφέρει να ακυρώσει το νόμο.

Σχόλια