Εναρμόνιση των πολιτικών της Παγκόσμιας Τράπεζας με διεθνή ανθρωπιστικά πρότυπα ζήτησαν ειδικοί του ΟΗΕ

0

Οι συστάσεις των ειδικών διατυπώθηκαν με αφορμή την ολοκλήρωση των διαδικασιών αναθεώρησης των πολιτικών της Παγκόσμιας Τράπεζας για χρηματοδότηση έργων ανάπτυξης. Οι ειδικοί κάλεσαν την Παγκόσμια Τράπεζα να εντάξει στην αναθεώρηση όλες τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από αυτήν και να διασφαλίζει ότι αυτές εναρμονίζονται με τα διεθνή ανθρωπιστικά πρότυπα. Οι ειδικοί του ΟΗΕ τόνισαν, επιπλέον, την θέση της Παγκόσμιας Τράπεζας στο σύστημα του ΟΗΕ και την υποχρέωσή της να λαμβάνει υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις άλλες διεθνείς υποχρεώσεις που υπέχουν τα κράτη-μέλη της Τράπεζας.

«Δυστυχώς, η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να έχει αρνητικά όσο και θετικά αποτελέσματα. Συχνά οι πιο φτωχοί μεταξύ των φτωχών δεν ωφελούνται από την ανάπτυξη, τουναντίον μπορεί και να επιβαρύνονται. Για να αποφευχθούν οι δυσμενείς προεκτάσεις των αναπτυξιακών προγραμμάτων και για να μεγιστοποιηθεί η ωφέλεια προς τους πιο φτωχούς και πιο περιθωριοποιημένους, η Παγκόσμια Τράπεζα πρέπει να υιοθετήσει έναν κανόνα due diligence σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μεταξύ άλλων, να αξιολογεί τον αντίκτυπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλα τα προγράμματα που αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα των πιο φτωχών και ευάλωτων πληθυσμών», σχολίασε η εμπειρογνώμων του ΟΗΕ σε θέματα φτώχειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Magdalena Sepúlveda.

Σχόλια