Έναρξη ισχύος της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Σινγκαπούρης

0

Με την ευκαιρία της έναρξης ισχύος της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Σινγκαπούρης, η επίτροπος Εμπορίου, κ. Σεσίλια Μάλμστρομ, δήλωσε:

«Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Σινγκαπούρης — η οποία ισχύει από σήμερα — θα δώσει ώθηση στο εμπόριο, προς όφελος των επιχειρήσεων, των αγροτών, των εργαζομένων και των καταναλωτών και των δύο πλευρών. Θα επιτρέψει επίσης την είσοδο στην ταχέως αναπτυσσόμενη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας. Σε μια εποχή που τίθενται υπό αμφισβήτηση οι θεμελιώδεις αρχές του ανοικτού και βασιζόμενου σε κανόνες παγκόσμιου εμπορίου, χρειαζόμαστε συμφωνίες όπως αυτή. Η συμφωνία ΕΕ-Σινγκαπούρης είναι η 16η εμπορική συμφωνία που έχουμε συνάψει από το 2014 και μετά. Διαθέτουμε πλέον το μεγαλύτερο εμπορικό δίκτυο στον κόσμο, που περιλαμβάνει 42 εμπορικές συμφωνίες με 73 εταίρους.»

Με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, η Σινγκαπούρη:

  • θα άρει όλους τους εναπομείναντες δασμούς για τα προϊόντα της ΕΕ·
  • θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους παρόχους υπηρεσιών της ΕΕ, μεταξύ άλλων σε τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες οικοσυστήματος, τα έργα μηχανικού, η πληροφορική και οι θαλάσσιες μεταφορές. Θα καταστήσει επίσης το επιχειρηματικό περιβάλλον πιο προβλέψιμο·
  • θα παρέχει νομική προστασία σε 138 εμβληματικά ευρωπαϊκά προϊόντα τροφίμων και ποτών, τα οποία είναι γνωστά ως γεωγραφικές ενδείξεις. Πρόκειται για σημαντικό βήμα, δεδομένου ότι η Σινγκαπούρη αποτελεί ήδη τον τρίτο μεγαλύτερο προορισμό για τα εν λόγω ιδιαίτερα ευρωπαϊκά προϊόντα·
  • θα άρει ορισμένα ρυθμιστικά εμπόδια στο εμπόριο σε βασικούς τομείς, αναγνωρίζοντας για παράδειγμα τις δοκιμές ασφάλειας της ΕΕ για τα αυτοκίνητα και για πολλές ηλεκτρικές συσκευές ή αποδεχόμενη ετικέτες που χρησιμοποιούν οι εταιρείες της ΕΕ για τα υφάσματα.

Η Σινγκαπούρη είναι μακράν ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας, δεδομένου ότι το σύνολο των διμερών εμπορικών συναλλαγών στον τομέα των αγαθών ξεπερνούν τα 53 δισ. ευρώ και οι συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών ανέρχονται σε 51 δισ. ευρώ. Πάνω από 10 000 εταιρείες της ΕΕ είναι εγκατεστημένες στη Σινγκαπούρη και τη χρησιμοποιούν ως κόμβο για την εξυπηρέτηση ολόκληρης της περιοχής του Ειρηνικού. Η Σινγκαπούρη είναι επίσης ο υπ’ αριθμόν ένα προορισμός για τις ευρωπαϊκές επενδύσεις στην Ασία, καθώς οι επενδύσεις μεταξύ των δύο εταίρων αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια: τα συνδυασμένα διμερή επενδυτικά αποθέματα ανήλθαν σε 344 δισ. ευρώ το 2017.

Σχόλια