Έναρξη ισχύος της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την καταπολέμηση των στημένων αγώνων

0

Η Σύμβαση, η οποία αποτελεί το προϊόν της συνεργασίας της Ευρωπαίκής Επιτροπής, των κρατών -μελών της ΕΕ και των μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, καλεί τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή της σδυγκρούσεως συμφερόντων μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης αθλητικών στοιχημάτων και των φορέων διεξαγωγής αθλητικών διοργανώσεων, καθώς και να ενθαρρύνονται όλες οι Ρυθμιστικές Αρχές να ενισχύσουν τα μέτρα καταπολέμησης της απάτης και των παράνομων στοιχημάτων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Σύμβαση θα τεθεί προς υπογραφή το απόγευμα σήμερα, στη διάσκεψη των υπουργών Αθλητισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο Mακλέν της Ελβετίας.

Βασικός στόχος της Σύμβασης είναι η συμβολή της στην διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ του αθλητικού κινήματος, των αρχών τήρησης του νόμου, των φορέων παροχής υπηρεσιών στοιχήματος, των κυβερνήσεων και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

 

Σχόλια