Ενεκρίθη η “μπλε κάρτα”

0

Τα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκριναν τη λεγόμενη “”μπλε κάρτα””, που θα δίνει σε εξειδικευμένα άτομα από τρίτες χώρες τη δυνατότητα να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση νόμιμα για τρία χρόνια (ή για δύο σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).

Στόχος της κάρτας αυτής είναι να αντιμετωπιστεί η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, ιδιαίτερα σε τομείς όπως είναι η τεχνολογία των υπολογιστών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη “”μπλε κάρτα”” τον Οκτώβριο του 2007. Η κάρτα αυτή θα επιτρέπει σε όλα τα 27 κράτη μέλη της Ένωσης να δέχονται (όλα με τον ίδιο τρόπο, και όχι διαφορετικό όπως ισχύει σήμερα) στο εσωτερικό τους εξειδικευμένα άτομα από τρίτες χώρες.

Οι κάτοχοι της μπλε κάρτας θα μπορούν να τη χρησιμοποιούν ως άδεια εργασίας και να παραμένουν έτσι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για 2 χρόνια (με δυνατότητα ανανέωσης), σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (για τρία όμως σύμφωνα με τα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών).

Η οικογένεια του ατόμου θα μπορεί επίσης να το ακολουθήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (μετά από δύο ή τρία χρόνια -ανάλογα με την τελική έκθεση που θα εγκρίνει η Ολομέλεια προσεχώς). Η κάρτα θα παρέχει επίσης πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης.