Ενιαίο διαβατήριο και μικροτσίπ για ίππους και άλλα ιπποειδή

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε κανονισμό ο οποίος θα συμβάλει στη βελτίωση της υγείας των ίππων, των όνων και άλλων μελών της οικογένειας «των ιπποειδών», εφόσον δημιουργεί καλύτερο και σαφέστερο σύστημα αναγνώρισης.

Όλα τα ιπποειδή πρέπει τώρα να αποκτήσουν τα ατομικά τους διαβατήρια εντός έξι μηνών μετά τη γέννησή τους.

Ταυτόχρονα, όταν εκδίδεται το διαβατήριο, θα εμφυτεύεται ηλεκτρονικό μικροτσίπ στο λαιμό του ζώου.

Το εν λόγω μικροτσίπ θα αντιστοιχεί στο διαβατήριο. Με την πρόταση αυτή εκσυγχρονίζεται το σύστημα αναγνώρισης των ιπποειδών, τα οποία σήμερα αναγνωρίζονται μέσω εγγράφου σχηματικής παράστασης.

Η αρμόδια για την υγεία Επίτροπος της ΕΕ, Aνδρούλλα Βασιλείου ανέφερε: «Το τρέχον σύστημα αναγνώρισης των ίππων είναι παρωχημένο. Πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες τεχνολογίες αναγνώρισης. Ο κανονισμός που εξέδωσε η Επιτροπή ρυθμίζει το θέμα αυτό. Δημιουργεί καλύτερο σύστημα αναγνώρισης το οποίο, σε τελική ανάλυση, θα μας βοηθήσει στην καταπολέμηση των ζωονόσων.»

Ο στόχος της πρότασης κανονισμού είναι η βελτίωση του συστήματος αναγνώρισης των ιπποειδών όπως καθορίζεται για διάφορες κατηγορίες αυτής της οικογένειας ζώων στις αποφάσεις της Επιτροπής που εκδόθηκαν το 1993 και το 2000 αντιστοίχως.

Το νέο σύστημα βασίζεται σε ενιαίο τεκμήριο αναγνώρισης–διαβατήριο– που εκδίδεται για όλη τη διάρκεια ζωής του ζώου κατά τη γέννηση ή την εισαγωγή του.

Το τεκμήριο αυτό συνδέεται με το ζώο μέσω ενός ηλεκτρονικού μικροτσίπ (ραδιοσυχνική αναγνώριση – RFID) και το γεγονός ότι εκδόθηκε θα καταγράφεται σε βάση δεδομένων με μοναδικό ισόβιο αριθμó για το ζώο, ο οποίος θα παραμείνει η σταθερή αναφορά του, ακόμη και αν αλλάξει το όνομά του.

Η αναγνώριση απαιτείται όχι μόνον για λόγους υγείας των ζώων αλλά επίσης για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με ορισμένες απαιτήσεις της δημόσιας υγείας, επειδή τα ιπποειδή μπορεί να σφαχθούν για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

Σχόλια