Ενιαίους κανόνες σχεδιάζει η Ε.Ε. για την υγειονομική περίθαλψη

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε χθες την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης, με σκοπό να καθορισθούν οι κανόνες για παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε διασυνοριακό επίπεδο με κάλυψη του κόστους από τον ασφαλιστικό φορέα.

Η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης άρχισε να απασχολεί την Ε.Ε. το 1998, όταν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξέδωσε αποφάσεις στις υποθέσεις, δύο Λουξεμβούργιων υπηκόων – οι οποίες αφορούσαν επιστροφή των εξόδων για υπηρεσίες υγείας που παρασχέθηκαν στο εξωτερικό – στις οποίες κατέστησε σαφές ότι οι υπηρεσίες υγείας υπόκεινται στις διατάξεις της Συνθήκης για την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών και κατά συνέπεια τα μέτρα που προαπαιτούν έγκριση για την καταβολή των εξόδων, αποτελούν εμπόδια για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών.

Η Επιτροπή καλείται να διερευνήσει με ποιόν τρόπο θα μπορέσει να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου μετά τη νομολογία του Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία οι ασθενείς έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη σε άλλο κράτος-μέλος και πώς θα καταστεί με τον καλύτερο τρόπο δυνατή η ανάπτυξη μιας ξεχωριστής και ειδικής πρωτοβουλίας για τις υπηρεσίες υγείας.

Σχόλια