Ενώνουν τις δυνάμεις Αμερικανοί καλλιτέχνες κατά των οίκων δημοπρασίας

0

Συγκεκριμένα, κατηγορούν τους τρεις οίκους ότι συγκάλυπταν αγοραπωλησίες των έργων τους στην Πολιτεία της Καλιφόρνια, προκειμένου να αποφεύγουν την καταβολή του ποσοστού που αναλογεί στους καλλιτέχνες. Ενάγοντες είναι οι εικαστικοί Τσακ Κλόουζ και Λάντι Τζον Ντιλ, το ίδρυμα του γλύπτη Ρόμπερτ Γκράχαμ και το ίδρυμα του ζωγράφου Σαμ Φράνσες. Με τις τρεις αγωγές επικαλούνται παραβίαση πολιτειακού νόμου της Καλιφόρνια για τις μεταπωλήσεις καλλιτεχνικών έργων (California Resale Royalties Act of 1977), ο οποίος προβλέπει αποζημίωση των δημιουργών με ποσοστό 5 τοις εκατό της τιμής σε περίπτωση μεταπώλησης του έργου εντός της Πολιτείας ή και εκτός, εφόσον ο πωλητής ή αγοραστής είναι πολίτης της Καλιφόρνια.

Ο νόμος εφαρμόζεται μόνο σε καλλιτέχνες εν ζωή ή καλλιτέχνες που απεβίωσαν το πολύ είκοσι χρόνια πριν την αγοραπωλησία, ενώ ως έργο τέχνης θεωρεί μόνον τους αυθεντικούς πίνακες ζωγραφικής, τα σχέδια, τα γλυπτά και τις εγκαταστάσεις από γυαλί.«Σύμφωνα με το Νόμο της Πολιτείας της Καλιφόρνια, ο οίκος Sotheby’s όφειλε να προχωρήσει στην πώληση των έργων, να παρακρατήσει το νόμιμα οφειλόμενο ποσό υπέρ του δημιουργού και κατόπιν να το μεταβιβάσει είτε στον καλλιτέχνη, είτε στον ατζέντη του, εντός ενενήντα ημερών από την εμπράγματη ολοκλήρωση της συμφωνίας. Ο παραπάνω οίκος όχι μόνο δεν συμμορφώθηκε με το νόμο σχετικά με τα δικαιώματα των δημιουργών, αλλά αρνήθηκε να αποδώσει τα οφειλόμενα στους ενάγοντες για τις ήδη πραγματοποιηθείσες συναλλαγές, και δεν δέχθηκε να ειδοποιεί τους δημιουργούς κάθε φορά που προκύπτουν δικαιώματα από ανάλογες συμφωνίες. Επιπλέον, δεν κατέθεσε τα χρήματα στο Συμβούλιο Τέχνης της Πολιτείας της Καλιφόρνια –πράγμα που προβλέπεται από το νόμο σε περίπτωση που ο καλλιτέχνης είναι αγνώστου διαμονής-, το οποίο αποκαλύπτει την κερδοσκοπία και δολιότητα των εναγομένων», ανέφερε το δικόγραφο κατά του Sotheby’s. Παρόμοια γραμμή ακολουθήθηκε και στις αγωγές κατά των Christie’s και e-Bay, οι οποίες περιέγραφαν εκτενώς τις πρακτικές συγκάλυψης των αγοραπωλησιών από τους δύο οίκους:«Επιπλέον όλων αυτών, οι οίκοι δημοπρασιών προσπάθησαν συστηματικά να συγκαλύψουν την ύπαρξη των συμφωνιών μεταπώλησης, ώστε να μην υποπέσει στην αντίληψη των άμεσα ενδιαφερόμενων καλλιτεχνών ότι δικαιούνται ποσοστό.

Ειδικότερα, απέκρυπταν είτε το πραγματικό γεγονός της κατοικίας του αγοραστή στην Καλιφόρνια, είτε ότι η αγοραπωλησία λάμβανε χώρα στην Καλιφόρνια, διότι προσπαθούσαν να αποφύγουν την εφαρμογή του πολιτειακού νόμου του 1977. Έτσι, φρόντιζαν, ώστε οι κατάλογοι στις δημοπρασίες να μην αναγράφουν την κατοικία του πωλητή, και αρνούνταν να αποκαλύψουν στους καλλιτέχνες τα σχετικά στοιχεία, επικαλούμενοι πολιτική προστασίας στοιχείων των πελατών τους. Από την πλευρά μας θεωρούμε ότι καμία από τις παραπάνω τακτικές δεν είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ανωνυμίας των πωλητών, εφόσον ζητήσαμε την αποκάλυψη του τόπου κατοικίας και όχι της ταυτότητάς τους».Οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι με τις εν λόγω αγωγές εκπροσωπούν εκατοντάδες άλλους καλλιτέχνες, οι οποίοι είχαν θιγεί στο παρελθόν με παρόμοιο τρόπο από τους τρεις οίκους δημοπρασιών. Ζητούν καταβολή των ποσοστών που αναλογεί στον καθένα με πιθανούς τόκους, απόδοση της θετικής ζημίας, αποζημίωση από αδικοπραξία για παραβίαση δύο πολιτειακών νόμων και μη επανάληψη της προσβολής στο μέλλον.

Σχετικό έγγραφο

Σχόλια