ΕΕ: Ενωσιακός κατάλογος μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας

Έκθεση της Ομάδας «Κώδικας Δεοντολογίας» (Φορολογία των επιχειρήσεων) η οποία προτείνει τροποποιήσεις στα παραρτήματα των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 2019, συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής από τον κατάλογο μιας περιοχής δικαιοδοσίας (2019/C 386/02)

0

Με έναρξη ισχύος από την ημέρα της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα Παραρτήματα I και ΙΙ των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 2019 σχετικά με τον αναθεωρημένο ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας (1), όπως τροποποιήθηκε στις 22 Μαΐου 2019 (2), στις 21 Ιουνίου 2019 (3) και στις 17 Οκτωβρίου 2019 (4), αντικαθίστανται από τα ακόλουθα νέα Παραρτήματα I και ΙΙ:

“ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ενωσιακός κατάλογος μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας

1. Αμερικανική Σαμόα

Η Αμερικανική Σαμόα δεν εφαρμόζει αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών, δεν έχει υπογράψει και κυρώσει, μεταξύ άλλων μέσω της περιοχής δικαιοδοσίας από την οποία εξαρτάται, την πολυμερή σύμβαση του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής όπως έχει τροποποιηθεί, δεν δεσμεύθηκε να εφαρμόζει τα ελάχιστα πρότυπα κατά της BEPS και δεν δεσμεύθηκε να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα.

2. Φίτζι

Τα Φίτζι δεν έχουν ακόμη τροποποιήσει ή καταργήσει τα επιζήμια προτιμησιακά φορολογικά καθεστώτα τους.Η δέσμευση των Φίτζι να συμμορφωθούν με τα κριτήρια 1.2, 1.3 και 3.1 μέχρι τα τέλη του 2019 θα συνεχίσει να παρακολουθείται.

3. Γκουάμ

Το Γκουάμ δεν εφαρμόζει αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών, δεν έχει υπογράψει και κυρώσει, μεταξύ άλλων μέσω της περιοχής δικαιοδοσίας από την οποία εξαρτάται, την πολυμερή σύμβαση του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής όπως έχει τροποποιηθεί, δεν δεσμεύθηκε να εφαρμόζει τα ελάχιστα πρότυπα κατά της BEPS και δεν δεσμεύθηκε να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα.

4. Ομάν

Το Ομάν δεν εφαρμόζει αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών, δεν έχει υπογράψει και κυρώσει την πολυμερή σύμβαση του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής όπως έχει τροποποιηθεί και δεν έχει ακόμη επιλύσει τα ζητήματα αυτά.

5. Σαμόα

Η Σαμόα έχει επιζήμιο προτιμησιακό φορολογικό καθεστώς και δεν δεσμεύθηκε να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό.Επιπλέον, η Σαμόα δεσμεύθηκε να συμμορφωθεί με το κριτήριο 3.1 μέχρι τα τέλη του 2018 αλλά δεν έχει ακόμη επιλύσει το ζήτημα αυτό.

6. Τρινιδάδ και Τομπάγκο

Το Τρινιδάδ και Τομπάγκο έχει χαρακτηριστεί «μη συμμορφούμενο» από το Παγκόσμιο φόρουμ για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς λόγους ως προς την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος.Η δέσμευση του Τρινιδάδ και Τομπάγκο να συμμορφωθεί με τα κριτήρια 1.1, 1.2, 1.3 και 2.1 μέχρι τα τέλη του 2019 θα παρακολουθείται.

7. Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι

Οι Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι δεν εφαρμόζουν αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών, δεν έχουν υπογράψει και κυρώσει, μεταξύ άλλων μέσω της περιοχής δικαιοδοσίας από την οποία εξαρτώνται, την πολυμερή σύμβαση του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής όπως έχει τροποποιηθεί, έχουν επιζήμια προτιμησιακά φορολογικά καθεστώτα, δεν δεσμεύθηκαν να εφαρμόζουν τα ελάχιστα πρότυπα κατά της BEPS και δεν δεσμεύθηκαν να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα.

8. Βανουάτου

Το Βανουάτου διευκολύνει υπεράκτιες δομές και ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην προσέλκυση κερδών χωρίς πραγματική οικονομική υπόσταση και δεν έχει ακόμη επιλύσει το ζήτημα αυτό.

“ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάσταση της συνεργασίας με την ΕΕ σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί για την εφαρμογή των αρχών χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης 1. Διαφάνεια 1.1. Δέσμευση να εφαρμοστεί αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, είτε με την υπογραφή της πολυμερούς συμφωνίας αρμόδιων αρχών είτε μέσω διμερών συμφωνιών

Οι ακόλουθες περιοχές δικαιοδοσίας έχουν δεσμευθεί να εφαρμόσουν αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μέχρι τα τέλη του 2019: Παλάου και Τουρκία

1.2. Συμμετοχή ως μέλος στο Παγκόσμιο φόρουμ
για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς λόγους («Παγκόσμιο φόρουμ») και ικανοποιητικός χαρακτηρισμός ως προς την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος.

Για τις ακόλουθες περιοχές δικαιοδοσίας που δεσμεύθηκαν να έχουν επαρκή χαρακτηρισμό μέχρι τα τέλη του 2018, αναμένεται συμπληρωματική εξέταση από το Παγκόσμιο φόρουμ:Ανγκουίλα, Νήσοι Μάρσαλ και Κουρασάο

Οι ακόλουθες περιοχές δικαιοδοσίας έχουν δεσμευθεί να γίνουν μέλη του Παγκόσμιου φόρουμ και/ή να έχουν επαρκή χαρακτηρισμό μέχρι τα τέλη του 2019:Ιορδανία, Παλάου, Τουρκία και Βιετνάμ

1.3. Υπογραφή και κύρωση της πολυμερούς σύμβασης του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής (ΑΔΣ) ή σύνολο συμφωνιών που να καλύπτει όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Οι ακόλουθες περιοχές δικαιοδοσίας έχουν δεσμευθεί να υπογράψουν και να κυρώσουν την ΑΔΣ ή να συνάψουν σύνολο συμφωνιών που να καλύπτει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ μέχρι τα τέλη του 2019:Αρμενία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μποτσουάνα, Πράσινο Ακρωτήριο, Εσουατίνι, Ιορδανία, Μαλδίβες, Μογγολία, Μαυροβούνιο, Ναμίμπια, Παλάου, Ταϊλάνδη και Βιετνάμ

2. Δίκαιη φορολόγηση

2.1. Ύπαρξη επιζήμιων φορολογικών καθεστώτων – Η ακόλουθη περιοχή δικαιοδοσίας, η οποία έχει δεσμευθεί να τροποποιήσει ή να καταργήσει τα επιζήμια φορολογικά καθεστώτα της που καλύπτουν μεταποιητικές δραστηριότητες και άλλες δραστηριότητες χαμηλής κινητικότητας μέχρι τα τέλη του 2018 και έχει επιδείξει απτή πρόοδο στη δρομολόγηση αυτών των μεταρρυθμίσεων το 2018, έχει λάβει προθεσμία μέχρι τα τέλη του 2019 για να προσαρμόσει τη νομοθεσία της:Μαρόκο

Οι ακόλουθες περιοχές δικαιοδοσίας, οι οποίες έχουν δεσμευθεί να τροποποιήσουν ή να καταργήσουν τα επιζήμια φορολογικά καθεστώτα τους έως τα τέλη του 2018 αλλά παρεμποδίστηκαν λόγω αμιγώς θεσμικών ή συνταγματικών προβλημάτων παρά την απτή πρόοδό τους το 2018, έχουν λάβει προθεσμία μέχρι τα τέλη του 2019 για να προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους:Νήσοι Κουκ και Μαλδίβες.

Οι ακόλουθες περιοχές δικαιοδοσίας έχουν δεσμευθεί να τροποποιήσουν ή να καταργήσουν τα επιζήμια φορολογικά καθεστώτα μέχρι τα τέλη του 2019:Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Αυστραλία, Μπελίζε, Κουρασάο, Μαρόκο, Ναμίμπια, Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, Αγία Λουκία και Σεϋχέλλες.

Η ακόλουθη περιοχή δικαιοδοσίας έχει δεσμευτεί να τροποποιήσει ή να καταργήσει επιζήμιο φορολογικό καθεστώς μέχρι τα τέλη του 2020:Ιορδανία

2.2. Ύπαρξη φορολογικών καθεστώτων τα οποία διευκολύνουν τις υπεράκτιες δομές που προσελκύουν κέρδη χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα
Οι ακόλουθες περιοχές δικαιοδοσίας που έχουν δεσμευθεί να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες περί οικονομικής υπόστασης στον τομέα των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, άρχισαν διάλογο σε θετικό πνεύμα με την Ομάδα και παρέμειναν συνεργάσιμες, έχουν λάβει προθεσμία μέχρι τα τέλη του 2019 για να προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους:Μπαχάμες, Βερμούδες, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι και Νήσοι Κάιμαν Η ακόλουθη περιοχή δικαιοδοσίας έχει δεσμευθεί να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες σχετικά με την οικονομική υπόσταση μέχρι τα τέλη του 2019:Μπαρμπάντος

3. Μέτρα κατά της διάβρωσης της βάσης και της μετατόπισης των κερδών (BEPS)
3.1. Συμμετοχή ως μέλος στο Πλαίσιο χωρίς αποκλεισμούς για την BEPS ή δέσμευση για την εφαρμογή των ελάχιστων προτύπων του ΟΟΣΑ κατά της BEPS

Οι ακόλουθες περιοχές δικαιοδοσίας έχουν δεσμευθεί να γίνουν μέλη του Πλαισίου χωρίς αποκλεισμούς για την BEPS ή να εφαρμόσουν τα ελάχιστα πρότυπα του ΟΟΣΑ κατά της BEPS μέχρι τα τέλη του 2019:Ιορδανία και Μαυροβούνιο.

Οι ακόλουθες περιοχές δικαιοδοσίας έχουν δεσμευθεί να γίνουν μέλη του Πλαισίου χωρίς αποκλεισμούς για την BEPS ή να εφαρμόσουν τα ελάχιστα πρότυπα του ΟΟΣΑ κατά της BEPS αν και όταν η δέσμευση αυτή θεωρηθεί σκόπιμη:Ναουρού, Νιούε και Παλάου”.

Σχόλια