Ενσωμάτωση της οδηγίας Bolkenstein στο εθνικό δίκαιο

0

Λίγες ημέρες πριν τη συνεδρίαση, στην Αθήνα, ομάδας χωρών για την αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης της οδηγίας για την ενοποίηση της αγοράς υπηρεσιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το υπουργείο Οικονομικών προωθεί την ψήφιση σχετικού νόμου.
Το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της οδηγίας Bolkenstein εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία παραπομπής της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στέλνοντας προ ολίγων ημερών τη δεύτερη προειδοποιητική επιστολή, με την οποία ζητούσε εξηγήσεις για την καθυστέρηση.
Η οδηγία Bolkenstein αφορά το σύνολο των ελευθέρων επαγγελμάτων που καταγράφουν δραστηριότητα εντός της Ε.Ε., ενώ εξαιρέσεις εισάγονται με βάση τη δήλωση κάθε κράτους μέλους και κατόπιν σχετικής έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το νομοσχέδιο που προωθείται από το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει την απελευθέρωση των υπηρεσιών με εξαίρεση τις μη οικονομικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τις υπηρεσίες μεταφορών, τη δραστηριότητα των γραφείων εύρεσης προσωρινής εργασίας, τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες, τα τυχερά παιχνίδια, και τα όσα σχετίζονται με την άσκηση δημόσιας εξουσίας, σύμφωνα με το άρθρο 45 της Συνθήκης ΕΚ., τις κοινωνικές υπηρεσίες, τις ιδιωτικές υπηρεσίες ασφαλείας και τις υπηρεσίες συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών.

Σχόλια