Επανεκλογή του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0

Πρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επανεξελέγη o Marc Jaeger, για το χρονικό διάστημα από 16 Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2016.

Ο Marc Jaeger γεννήθηκε το 1954 και σπούδασε νομικά στο πανεπιστήμιο Robert Schuman του Στρασβούργου. Έχει διατελέσει εισηγητής στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) και πρόεδρος του Διεθνούς Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου του Λουξεμβούργου ( IUIL). Κατέχει τη θέση του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2007.
 

Σχόλια