Επιβολή αποζημίωσης σε πολυεθνική λογιστική εταιρία λόγω πλημμελούς ελέγχου των λογιστικών στοιχείων.

0

Νορβηγικό δικαστήριο καταδίκασε παράρτημα της λογιστικής εταιρίας KPMG LLP σε πληρωμή αποζημίωσης ύψους 100 εκ. δολαρίων, λόγω αθέτησης της υποχρέωσης παρουσίασης των λογιστικών βιβλίων σε συμφωνία με την πραγματική κατάσταση της εταιρίας που ελέγχθηκε.

Πρόκειται για τη χρεοκοπία της Finance Credit, αποτέλεσμα της οποίας υπήρξε η ζημία αρκετών πιστωτών, οι οποίοι έδειξαν εμπιστοσύνη στα στοιχεία που συνέταξαν οι ορκωτοί λογιστές της KPMG LLP.

Το δικαστήριο θεώρησε υπεύθυνη την ελεγκτική εταιρία για την παραπλάνηση των επενδυτών-πιστωτών, τη ζημιά των οποίων υποχρεούται πλέον και να καλύψει μερικώς.

Η εν λόγω υπόθεση αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις χρεοκοπίας στη Νορβηγία και παράλληλα μια σημαντική νομολογιακή προσέγγιση της ευθύνης των ελεγκτικών εταιριών σε σχέση με τα πρόσφατα σκάνδαλα της Enron στις Η.Π.Α. και της Parmalat στην Ιταλία.

Σχόλια