Επικυρώθηκε το νομοθετικό πλαίσιο της Ένωσης για τα hedge funds

0

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επικύρωσε τη νομοθεσία-πλαίσιο για τις δραστηριότητες των αντισταθμιστικών ταμείων (hedge funds) εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευρύτερα όσων εμπεριέχουν υψηλό επενδυτικό κίνδυνο.
Η σχετική νομοθεσία υιοθετήθηκε με πλειοψηφία 513 ψήφων, έναντι 92 κατά. Σημειώθηκαν ακόμη, τρεις αποχές.

Σχόλια