Επίπληξη του Συμβουλίου της Ευρώπης στη Βρετανία για τα δικαιώματα ψήφου των κρατουμένων

0

Η επιτροπή Υπουργών τόνισε ότι η Βρετανία υποχρεούται να συμμορφωθεί προς τις προηγούμενες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επιτρέποντας την άσκηση του δικαιώματος εκλέγειν έστω σε ορισμένες κατηγορίες κρατουμένων.

Η ρύθμιση του ζητήματος εκκρεμεί ακόμη, ενώ η βρετανική κυβέρνηση εξετάζει επισήμως τρεις εναλλακτικές: την επέκταση του δικαιώματος ψήφου σε κρατουμένους που εκτίουν ποινή κάτω των τεσσάρων ετών, την επέκταση του δικαιώματος σε κρατουμένους που εκτίουν ποινή κάτω των έξι μηνών, ή την διατήρηση της υφιστάμενης γενικής απαγόρευσης.

Η τρίτη εναλλακτική έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την υποχρέωση της Βρετανίας να συμμορφωθεί με την απόφαση του ΕΔΔΑ. Την αντίθεση αυτή επεσήμανε και το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο πάντως τόνισε ότι δεν θα θίξει ξανά το ζήτημα μέχρι τον επόμενο Σεπτέμβρη.

Σχόλια