Έρευνα για τις εκτελέσεις θανατοποινιτών στις ΗΠΑ

0

Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση θανατοποινιτών στις ΗΠΑ δεν φέρνουν πάντα τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, με συνέπεια να ευθύνονται για αργούς και επώδυνους θανάτους, κάτι που προφανώς συνιστά παραβίαση της συνταγματικής απαγόρευσης απάνθρωπης και εξευτελιστικής τιμωρίας.

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε νέα ιατρική μελέτη, στο πλαίσιο της οποίας εξετάστηκαν οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκαν δεκάδες εκτελέσεις κρατουμένων στις ΗΠΑ.

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι ακόμα και σε περιπτώσεις που η χρήση της θανατηφόρας ένεσης έγινε σωστά, το θανατηφόρο κοκτέϊλ των τριών φαρμάκων που αυτή περιέχει, προκάλεσε το θάνατο κρατουμένων όχι από παύση λειτουργίας της καρδιάς, όπως έπρεπε, αλλά από ασφυξία, ανήμποροι να αναπνεύσουν λόγω επίδρασης της αναισθητικής ουσίας που χορηγείται νωρίτερα, αλλά και να αντιδράσουν.

Η θανατηφόρα δόση δεν μπορεί να είναι ίδια για όλους τους κρατουμένους, αλλά διαφορετική ανάλογα με το ύψος και το βάρος τους, συμπέραναν οι ερευνητές.

Η μέθοδος της θανατηφόρας ένεσης χρησιμοποιείται σήμερα από 37 Πολιτείες των ΗΠΑ, ενώ σε 11 έχει ανασταλεί η χρήση της.