Έρευνα της Επιτροπής για τις βρετανικές φοροελαφρύνσεις στους κατασκευαστές video games

0

Έρευνα εγκαινίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις φοροελαφρύνσεις που σκοπεύει να παρέχει η Βρετανία σε κατασκευαστές βιντεοπαιχνιδιών. Με τα προτεινόμενα μέτρα η Βρετανία σκοπεύει να θεσμοθετήσει έκπτωση της τάξης του 25 τοις εκατό επί του μεγαλύτερου μέρους του κόστους παραγωγής βιντεοπαιχνιδιών, με στόχο την τόνωση του αντίστοιχου τομέα αγοράς και την παροχή κινήτρων στους κατασκευαστές για παραγωγή ποιοτικότερων παιχνιδιών.

Η Κομισιόν αποφάσισε να ερευνήσει το θέμα αμφισβητώντας την αναγκαιότητα του μέτρου για την στήριξη της αγοράς βιντεοπαιχνιδιών, καθώς και την συμβατότητα αυτού με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων. «Η αγορά παραγωγής βιντεοπαιχνιδιών είναι δυναμική και επιχειρηματικά υποσχόμενη. Δεν είναι σαφές αν οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ενισχύουν αυτή την δραστηριότητα. Τέτοιου είδους στήριξη ενδέχεται ακόμη και να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό», σχολίασε ο αρμόδιος Επίτροπος για θέματα ανταγωνισμού, Χοακίν Αλμούνια.

Σχόλια