Έρευνα της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό στην αγορά των διαδικτυακών κρατήσεων ξενοδοχείων

0

Την ενεργοποίηση των μηχανισμών ελέγχου του ανταγωνισμού στον τομέα των διαδικτυακών κρατήσεων ξενοδοχείων ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τις Αρχές Ανταγωνισμού της Γαλλίας, της Σουηδίας και της Ιταλίας.

Οι τρεις εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού ερευνούν, ειδικότερα, τις λεγόμενες «ρήτρες ισοτιμίας» στις συμβάσεις μεταξύ του διαδικτυακού ταξιδιωτικού πρακτορείου Booking.com και των ξενοδοχείων, οι οποίες ενδέχεται  να είναι αντίθετες με τους κανόνες ανταγωνισμού τόσο της ευρωπαϊκής όσο και της εθνικής νομοθεσίας. Οι ρήτρες ισοτιμίας στις συμβάσεις μεταξύ Booking.com και των ξενοδοχείων υποχρεώνουν τα ξενοδοχεία να προσφέρουν στην Booking.com τις ίδιες ή καλύτερες τιμές δωματίου με αυτές που τα ξενοδοχεία διαθέτουν σε άλλες διαδικτυακές ή μη εταιρείες κρατήσεων.

Η εταιρεία διαδικτυακών κρατήσεων πρότεινε μέτρα για να λυθούν τα προβλήματα αυτά και ειδικότερα πρότεινε την κατάργηση των ρητρών ισοτιμίας για τη διαδικτυακή αγορά κρατήσεων, αλλά όχι και για τη συμβατική αγορά κρατήσεων ξενοδοχείων. Έτσι, εάν οι δοκιμές των ερευνών αγοράς, που πραγματοποιούν οι Αρχές, επιβεβαιώσουν την επάρκειά του μέτρου αυτού, αυτό θα καταστεί και νομικά δεσμευτικό για την εταιρεία. Η Επιτροπή συντονίζει τις έρευνες σε εθνικό επίπεδο, αλλά δεν έχει ανοίξει δική της έρευνα, ενώ οι Αρχές Ανταγωνισμού των τριών κρατών – μελών ερευνούν ανάλογες ρήτρες στις συμφωνίες και άλλων διαδικτυακών εταιρειών κρατήσεων.

 

Σχόλια