Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Ε.Α.Σ. Α.Ε. και Cyprus Airways

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις, έχει κινήσει έρευνες αναφορικά με τα μέτρα κρατικής στήριξης που έλαβε η χώρα μας για την επιχείρηση Hellenic Defence Systems S.A. – HDS (Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Ε – ΕΑΣ) καθώς και με τα δημόσια μέτρα στήριξης της κυπριακής κυβέρνησης υπέρ της αεροπορικής εταιρείας Cyprus Airways.

Πιο αναλυτικά, η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσο τα συγκεκριμένα μέτρα υπήρξαν συμβατά με τους νομοθετικούς κανόνες και τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκές Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης προβληματικών επιχειρήσεων, καθώς και κατά πόσο έπληξαν τον ανταγωνισμό.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, η Επιτροπή έχει αμφιβολίες για το εαν τα υπό εξέταση μέτρα υπέρ της HDS έχουν τερματιστεί ή είναι σύμφωνα με τις λοιπές προϋποθέσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ενώ παράλληλα αμφιβάλλει κατά πόσο η αύξηση του κεφαλαίου της Cyprus Airways πραγματοποιήθηκε υπό τους όρους της αγοράς.

Τέλος, σημειώνεται ότι δεν προδικάζεται το αποτέλεσμα των ερευνών και τόσο τα ενδιαφερόμενα όσο και τρίτα μέρη έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν παρατηρήσεις στο πλαίσιο των ερευνών.

Σχόλια