Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το καθεστώς φορολογίας του Βελγίου

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, προχώρησε στη διενέργεια επίσημης έρευνας σχετικά με το φορολογικό σύστημα του Βελγίου, το οποίο επιτρέπει σε εταιρείες ομίλου να πληρώνουν μειωμένο φόρο επιχειρήσεων, βάσει της λεγόμενης ρήτρας “υπερβολικού κέρδους”.

Ειδικότερα, οι βελγικές φορολογικές αρχές επιτρέπουν σε πολυεθνικές επιχειρήσεις που διατηρούν έδρα στη συγκεκριμένη χώρα, να καταβάλλουν μειωμένο φόρο εταιρειών, λόγω των “υπερβολικών κερδών”, που κατά τη βελγική νομοθεσία τεκμαίρεται ότι προέρχονται από το γεγονός ότι αποτελούν μέρος πολυεθνικού ομίλου. Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή έχει αμφιβολίες για το εάν η συγκεκριμένη φορολογική διάταξη είναι σύμφωνη με το δίκαιο της ΕΕ, περί απαγόρευσης των κρατικών ενισχύσεων, που απαγορεύει τη χορήγηση σε ορισμένες εταιρείες επιλεκτικών πλεονεκτημάτων που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά.

Σε δηλώσεις της, η αρμόδια Επίτροπος για θέματα ανταγωνισμού, M. Vestager, δήλωσε ότι η επίμαχη πρόβλεψη περί “υπερβολικού κέρδους” της βελγικής νομοθεσίας φαίνεται να χορηγεί σημαντικές φορολογικές μειώσεις μόνο σε ορισμένες πολυεθνικές εταιρείες, αποκλείοντας όμως τις λοιπές εταιρείες. Εάν επιβεβαιωθούν οι νομικές αντιρρήσεις της Επιτροπής, το βελγικό φορολογικό σύστημα προκαλεί μια σοβαρή στρέβλωση του ανταγωνισμού, από την οποία αδικαιολόγητα επωφελείται μόνο ένας επιλεγμένος αριθμός πολυεθνικών.
 

Σχόλια