Έρευνα της Κομισιόν για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στις σιδηροδρομικές μεταφορές της Λιθουανίας

0

Η Κομισιόν θα εξετάσει κατά πόσον συγκεκριμένη συμπεριφορά της κυρίαρχης εταιρείας AB Lietuvos (LG) υπήρξε αντίθετη προς τις οικείες ευρωπαϊκές διατάξεις περί ελεύθερου ανταγωνισμού.

Ειδικότερα, η εταιρεία προέβη σε διακοπή της σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει Λιθουανία και Λετονία το 2008, με αποτέλεσμα έκτοτε η γραμμή να μην χρησιμοποιείται. Στο πλαίσιο της έρευνάς της η Επιτροπή θα εξετάσει αν η εταιρεία καταχράστηκε με τον τρόπο αυτό την δεσπόζουσα θέση της στην αγορά των σιδηροδρομικών μεταφορών του κράτους και αν η συμπεριφορά της μπορούσε να οδηγήσει σε αποθάρρυνση των καταναλωτών να χρησιμοποιούν άλλες σιδηροδρομικές υπηρεσίες, νοθεύοντας τον ελεύθερο ανταγωνισμό.

Σχόλια