Ευθύνη κάλυψης δαπανών σε περίπτωση περιβαλλοντικής ζημιάς

0

Μόλις τρία κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωσης έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υιοθέτησης της νέας οδηγίας σχετικά με την ευθύνη σε περίπτωση πρόκλησης βλαβών στο περιβάλλον, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 30 Απριλίου και στηρίζεται στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, η έννοια της περιβαλλοντικής ζημίας περιλαμβάνει τις βλάβες στους υδάτινους πόρους, στα φυσικά ενδιαιτήματα, στα ζώα και στα φυτά, καθώς και τη μόλυνση του εδάφους που προκαλεί σοβαρές βλάβες στην ανθρώπινη υγεία.

Με αφορμή την έναρξη της ισχύος του νομοθετήματος, ο επίτροπος Περιβάλλοντος Σταύρος Δήμας ανέφερε ότι τα μέρη που ενδεχομένως θα φέρουν την ευθύνη κάλυψης των δαπανών για την πρόληψη ή τη διόρθωση περιβαλλοντικής ζημίας, είναι οι φορείς που αναπτύσσουν επικίνδυνες δραστηριότητες, όπως αυτές που ελευθερώνουν βαρέα μέταλλα στα ύδατα ή στον ατμοσφαιρικό αέρα, κλπ.

Σχόλια