Ευρ. Δικαστήριο: Συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο η επιβολή ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες

0

Με την υπ.αρ. C-534/14 απόφαση της 28/7/2016 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε πως η επιβολή ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες δεν είναι αντίθετη με το Ενωσιακό Δίκαιο και μπορούν να συνεχίσουν να εξαιρούνται από αυτή μόνο όσοι υπάγονται στο σύστημα της Νομικής Αρωγής και τούτο διότι τα έξοδα της δίκης (και συνεπώς η δικηγορική αμοιβή) καλύπτεται από το κράτος στο οποίο παρέχεται η Νομική Αρωγή.