Ευρωβουλή: πρόσθετα μέτρα για τους μεγαλοοφειλέτες

0

Με χθεσινή της απόφαση η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητά από την ΕυρωπαΊκή Επιτροπή τη λήψη πρόσθετων μέτρων, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να δημοσιοποιούνται τα περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προχώρησε σε αυτή την απόφαση αφού ενέκρινε την έκθεση της σοσιαλίστριας, Βρετανίδας ευρωβουλευτού κ.Α.Μακάρθυ.
Με αυτήν το Ευρωκοινοβούλιο ζητά από την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στην υιοθέτηση νέων νομοθετικών μέτρων που θα επιτρέπουν τη δέσμευση και τη δημοσιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων εκείνων που έχουν υψηλές οφειλές στα κράτη-μέλη της ΕΕ και έχουν μεταφέρει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Όπως σημειώνεται στη σχετική έκθεση, οι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται εναντίον οφειλετών αυτής της κατηγορίας δεν μπορούν να εκτελεσθούν αποτελεσματικά λόγω της έλλειψης σχετικών κοινοτικών κανονισμών.

Σχόλια