Ευρωκαταδίκη Ελλάδας για τους περιορισμούς στην εμπορία προψημένων προϊόντων αρτοποιίας

0

To Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα για ποσοτικούς περιορισμούς στην εμπορία προψημένων και κατεψυγμένων προϊόντων αρτοποιίας.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι ο ελληνικός νόμος σύμφωνα με τον οποίο απαγορεύεται η διάθεση στο εμπόριο των προϊόντων αρτοποιίας που παρασκευάζονται σύμφωνα με τη μέθοδο «bake-off» η οποία συνίσταται στην ταχεία απόψυξη και στη συνέχεια αναθέρμανση ή ψήσιμο, εντός των σημείων πώλησης, προϊόντων που είναι πλήρως ή μερικώς προψημένα και κατεψυγμένα, έχει περιοριστικά αποτελέσματα στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων μεταξύ των κρατών μελών.

Ουσιαστικά το Ευρωπαϊκό δικαίωσε τις προσφυγές που είχαν καταθέσει η «Αλφα Βήτα Βασιλόπουλος ΑΕ» και η Carrefour Μαρινόπουλος ΑΕ κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων η οποία μετά από ελέγχους είχε διατάξει στις 27 Νοεμβρίου 2001 την παύση λειτουργίας των κλιβάνων για το ψήσιμο κατεψυγμένου άρτου άνευ αδείας στα εν λόγω σούπερ-μάρκετ.

Σχόλια