Ευρωκαταδίκη για ελλιπή προστασία οχιάς Vipera schweizeri

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με απόφασή του καταδίκασε την Ελλάδα διότι δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα προστασίας του παγκοσμίως προστατευομένου είδους οχιάς Vipera schweizeri, η οποία ζει κυρίως στη Μήλο.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι «η Ελλάδα δεν διασφαλίζει την προστασία της οχιάς, στον βαθμό που, εντός της ζώνης όπου είναι συγκεντρωμένοι οι τόποι αναπαραγωγής και αναπαύσεως του είδους αυτού, λειτουργούν ορυχεία, τα οποία αποτελούν πηγή εκ προθέσεως παρενοχλήσεων». Ομοίως, εντός της ζώνης αυτής, επιτρέπεται, κατά την Επιτροπή, «η βοσκή αιγοπροβάτων και βοοειδών πέραν του προσήκοντος μέτρου, πράγμα το οποίο μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στην προστασία του είδους Vipera schweizeri».

Σχόλια