Ευρωκοινοβούλιο: Ενεκρίθη έκθεση για αμοιβαία αναγνώριση ποινικών αποφάσεων

0

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε έκθεση για την μεταφορά των καταδικασθέντων σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας τους. Αυτό προβλέπεται από την έκθεση του Έλληνα ευρωβουλευτή, Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, την οποία εισηγήθηκε τον Ιούνιο του 2006.

Ο επικεφαλής των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε ευχαριστημένος, καθώς τα ζητήματα που είχε θέσει τότε λήφθηκαν ευρέως υπόψη.

Στην ομιλία του στην Ολομέλεια τ ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι: «Η αμοιβαία αναγνώριση των ποινικών αποφάσεων ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης είναι πολύ σημαντική, και πρέπει να γίνεται με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. ΄Όπως είχα υποστηρίξει και στο παρελθόν, σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι η ομαλή κοινωνική επανένταξη των καταδικασθέντων, που αρχίζει από την δυνατότητα γι αυτούς να εκτίσουν την ποινή τους στην χώρα τους, διευκολύνοντας έτσι και την επαφή τους με την οικογένεια τους αλλά λύνοντας και τα διάφορα γλωσσικά και πολιτισμικά προβλήματα που θα αντιμετώπιζαν σε άλλο τόπο».

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την καθυστέρηση της υιοθέτησης της έκθεσης, την οποία απέδωσε στην εμμονή κράτους-μέλους να έχει χρονικό περιθώριο απόκλισης.

Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης αναφέρθηκε επίσης στη συμφωνία επί του κειμένου της μεταρρυθμιστικής συνθήκης, η ο ποία επετεύχθη στην άτυπη σύνοδο κορυφής των «27» στη Λισσαβόνα. Συγκεκριμένα, ο Έλληνας ευρωβουλευτής υποστήριξε ότι νέα συνθήκη «διευκολύνει κατά πολύ τα θέματα αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων, τη θέσπιση ελάχιστων κανόνων για τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και την διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των δικαστικών».

Σχόλια