Ευρωπαϊκές προτάσεις για ενίσχυση του ρόλου της Europol

0

Προτάσεις για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της Europol στον τομέα της συλλογής πληροφοριών, ανάλυσης αυτών και ανταλλαγής των αναλύσεων με τα κράτη-μέλη κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τις νέες προτάσεις εντείνεται η υποχρέωση λογοδοσίας της Europol έναντι του Ευρωκοινοβουλίου και των εθνικών νομοθετικών σωμάτων και ενισχύεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, προβλέπεται η συγχώνευση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL) με την Europol και ανατίθεται στην τελευταία η ευθύνη για τα κοινά προγράμματα εκπαίδευσης και ανταλλαγών για το προσωπικό της αστυνομίας και άλλων υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

«Η ΕΕ χρειάζεται μια αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική υπηρεσία που θα βοηθά τα κράτη-μέλη να καταπολεμούν τη σοβαρή διασυνοριακή εγκληματικότητα και την τρομοκρατία, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια και προστασία των πολιτών και προστατεύοντας τη νόμιμη οικονομία. Οι προτάσεις μας αποσκοπούν στην ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπόλ ως ευρωπαϊκής υπηρεσίας επιβολής του νόμου, στην υποστήριξη της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στην ενίσχυση της υποχρέωσης λογοδοσίας της Ευρωπόλ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια, καθώς και στην εξασφάλιση της ποιότητας και της συνέπειας της εκπαίδευσης που παρέχεται στους αξιωματικούς πρώτης γραμμής», δήλωσε σχετικά η Ευρωπαία Επίτροπος για τις Εσωτερικές Υποθέσεις, Cecilia Malstrom.

Σχόλια